Disciplína měsíce: Hod míčem, test silových schopností

Hod basketbalovým míčem ze sedu je test, prostřednictvím kterého hodnotíme úroveň silové schopnosti horních končetin. Silové schopnosti jsou definovány jako schopnost překonávat či udržovat vnější odpor svalovou kontrakcí. V testu hodu basketbalovým míčem hodnotíme tedy konkrétně schopnost překonat odpor vlastního náčiní - basketbalového míče.

V praxi se tedy jedná o test, jehož podstatou je dosažení co největšího zrychlení vnějšího odporu (basketbalového míče) v momentu odhodu, po co nejvhodnější trajektorii dané vzletovým úhlem (cca úhlem 45° od podložky) a tím umožnění co nejdelší tzv. letové fáze míče. Následně můžeme říci, že čím delší letová fáze, tím delší bude výsledný hod.

Jak disciplínu správně provádět?

1. Žáci si sednou na zem, záda opřou o zeď a nohy mají natěžené před tělem (u sebe).

2. Míč se hází obouruč, tak že při hodu odtlačují míč od hrudníku (záda a ramena zůstávají při hodu v kontaktu se zdí).

3. Výsledek zaokrouhlete k nejbližšímu decimetru a počítá se lepší ze dvou výsledků.

Jaké jsou vhodné sporty pro dítě s velmi dobrými silovými schopnostmi?

Ve většině sportovních disciplín se úroveň silových schopností významně podílí na struktuře sportovního výkonu. V některých odvětvích má však zcela rozhodující význam. Jde hlavně o ta odvětví, kde se překonává velký odpor náčiní (vrhy, hody, vzpírání), aktivní odpor soupeře (úpoly), aktivní odpor prostředí (lyžování, plavání, veslování, cyklistika) nebo odpor vlastního těla (skoky, gymnastika). Stále více má zastoupení i v kontaktních sportovních hrách (ragby, hokej, házená).