GDPR - aktuality v Sazka Olympijském víceboji

Informace týkající se nového nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů

V projektu Sazka Olympijský víceboj se pečlivě věnujeme problematice ochrany osobních údajů. Anonymizace dat je zajištěna oddělením jmen žáků od jejich bio údajů a vazeb na jednotlivé školy. Pokud by se tedy například tabulka s biometrickými údaji dětí dostala do nesprávných rukou, bez tabulky se jmény nelze tato data spárovat s jednotlivými žáky. Podobně tabulka se jmény neprozradí nic jiného než jména žáků bez jakýchkoliv dalších podrobností nebo třeba i názvu jejich školy. Vazba mezi dvěma tabulkami je zajišťována pomocí unikátního kódu, který je každému žákovi vygenerován při jeho založení v systému. Všechny exporty týkající se výsledků dětí nebo jejich bioúdajů jsou také anonymizovány, v jednom souboru neexistuje vazba mezi jménem žáka a jeho výsledky či bio údaji, s jedinou výjimkou, kterou jsou na konci každého školního roku data pro generování diplomů, kde je přítomnost těchto údajů nutná.

Co se změní s nástupem GDPR

Na základě zpřísnění režimu ochrany osobních údajů v rámci obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) proběhla revize režimu ochrany osobních údajů u Sazka Olympijského víceboje a přijali jsme opatření, abychom na přísnější režim ochrany byli připraveni.

Připravili jsme učitelům (pokud nemají na škole podepsaný generální souhlas se zpracováním osobních údajů od zákonných zástupců dětí) ke stažení dokument, který nechají podepsat rodiče, aby měli právně ošetřeno, že mohou v rámci adminu Sazka Olympijského víceboje pracovat se jmény žáků a mohou do systému zadávat jejich výkony v jednotlivých disciplínách. Tím budou jednorázově ošetřeny souhlasy se zpracováním osobních údajů dětí po celou dobu jejich základní školní docházky. Nyní tedy bude muset na školách proběhnout velká podpisová akce, ale v dalších letech už se bude týkat jen prvních tříd a případných nových žáků ve vyšších třídách.

Dokument naleznete ke stažení ZDE.

Pokud by u některého dítěte neměla škola souhlas zákonného zástupce dítěte se zpracováním osobních údajů pro účely projektu, musí to k datu ukončení projektu mít označeno v adminu, aby se jeho výsledky nezpracovávaly při analýze sportovních předpokladů, tedy pro doporučení vhodných sportů. V případě Odznaku všestrannosti pak navíc pro získání bronzových, stříbrných, zlatých nebo diamantových odznaků. Tyto děti by pak nedostaly své diplomy a odznaky. Tato funkce bude v novém adminu webu Sazka Olympijského víceboje, který bude spuštěn pro další ročník.

Zjednodušení pro školy se systémem Bakaláři

Ve spolupráci se nejrozšířenějším systémem pro správu školních údajů v České republice připravujeme Bakaláře na komunikaci s adminem Sazka Olympijského víceboje. Bude tedy možné se z adminu připojit k systému Bakalář a načíst si data ke škole a jména žáků do jednotlivých tříd. To bude platit u dětí, které budou mít od zákonných zástupců souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud tento souhlas mít nebudou, pak se jméno, údaj o narození a navštěvovaná třída do adminu Sazka Olympijského víceboje nenačte. Přes Bakaláře také pošleme zákonným zástupcům žádost o souhlas se zpracováním osobních údajů elektronicky a oni souhlas mohou jednoduše udělit v rámci aplikace Bakaláři, kde sledují prospěch svých dětí.

Závěrem k ochraně osobních údajů

Na ochranu osobních údajů jsme u projektu Sazka Olympijský víceboj vždy dbali a respektujeme zpřísnění podmínek v rámci GDPR. Pozitivní jsou ohlasy z Úřadu pro ochranu osobních údajů, že v rámci období po zavedení nového nařízení bude úřad předně dbát na správnou realizaci ochranných opatření a až následně bude přistupovat k případným trestům. Odborníci navíc předpokládají, že kontroly se zaměří na obchodní společnosti s velkým počtem zaměstnanců, které zpracovávají větší množství dat a především tak činí jiným způsobem než na školách. Bude tedy dostatek času, aby se školy na nový předpis adaptovaly.

Text byl připraven ve spolupráci s právníkem Českého olympijského výboru JUDr. Janem Exnerem

Pozn.: V případě, že některý žák, který byl v systému již dříve zadaný, bude automaticky převeden do nového adminu a ve školním roce 2018/2019 bude garantem provedena aktualizace osobních údajů přes Bakaláře, bude u dětí bez souhlasu zákonného zástupce označeno v adminu, že se jeho výsledky nezpracovávají při analýze sportovních předpokladů a vyhodnocení Odznaku všestrannosti.