Kemp pro učitele: sport i semináře o výživě či psychologii

Bez nadšených učitelů, kteří motivují děti ke sportu, by nemohl projekt Sazka Olympijský víceboj fungovat. Proto jsme pro garanty víceboje i učitele, kteří se věnují se svými žáky disciplínám Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů (OVOV), připravili dvoudenní kemp se zajímavým programem.

Setkání proběhne ve Sportovním centru Nymburk ve dnech 16. a 17. listopadu. Tradiční kemp Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů bude rozšířen o disciplíny Sazka Olympijského víceboje, neboť oba projekty zaměřené na sportování dětí jsou nyní propojeny.

Pro účastníky budou připraveny také zajímavé semináře na téma výživy nebo sportovní psychologie dětí. V rámci společného sportování si učitelé budou moci dokončit certifikát OVOV.

Další podrobnosti najdou učitelé po přihlášení do adminu, kde je možné se na kemp registrovat. Formulář se nachází v sekci Odměny pro garanty. Registrace je možná pouze pro učitele zapojené do projektu Sazka Olympijský víceboj, kemp v ceně 250 korun je určen pro prvních 100 přihlášených zájemců.