TIP na prosincovou disciplínu: Postoj čápa, test balančních schopností

Testem postoj čápa hodnotíme úroveň tzv. rovnováhových schopností, jejichž podstatou z hlediska sportu je schopnost udržet stálou polohu těla s minimálními výchylkami (kolísáním). K udržení rovnováhy slouží poměrně složité, převážně reflexní regulační mechanismy. Zpravidla se zdůrazňuje význam vestibulárního aparátu, propriorecepce (tzv. hlubokého čití) a zrakové kontroly.

Při testování rovnováhy se nejčastěji zjišťuje čas výdrže v předepsané poloze. Při testu postoj čápa se jedná o polohu stoje jednonož (obvykle na dominantní noze), druhá noha se ohne v kyčli a kolenu, vytočí se kolenem ven a přiloží se chodidlem k vnitřní straně kolena nohy stojné. Obě ruce se dají v bok a zavřou se oči. Úkolem je vydržet v této pozici co nejdéle.

Jak disciplínu správně provádět?

1. Žák se postaví zpříma s oběma chodidly na zemi a následuje tyto instrukce:

· Dát ruce v bok

· Zvednout libovolnou nohu a položit její patu pod koleno druhého nohy

· Zavřít oči

2. Jakmile žák zavře oči začínáme měřit čas. Pokus končí, když se zvednuté chodidlo oddálí od kolena, oči se otevřou, ruce se oddálí od boků nebo začne poskakovat. Nezapomeňte, že maximum je 60s.

Jaké jsou vhodné sporty pro dítě s dobrou schopností rovnováhy?

Rovnováha je velmi důležitá pro většinu sportů. Zásadní je pro sporty, které vyžadují stabilní postoj (např. střelectví), sporty, kde je malá oporná plocha (kladina, brusle) nebo je oporná plocha nestabilní (lyže, surfing, windsurfing), popř. v kombinaci všech těchto podmínek. Specifickou situací jsou sporty, kde se soupeři snaží vychýlit vzájemně z rovnováhy (judo, zápas, rugby apod.)