Disciplíny

Cílem Sazka Olympijského víceboje je zapojit do všech deseti disciplín Olympijského odznaku – OVOV co nejvíce žáků školy. Disciplíny se plní během hodin tělesné výchovy, kdy garant (učitel) zaznamenává výsledky žáků a následně je společně s údaji žáka vloží do online systému (adminu) na webových stránkách projektu.

Disciplíny plní žáci minimálně jednou v průběhu celého školního roku, lze je ovšem plnit i vícekrát za rok, přičemž platí poslední zapsaná hodnota ke dni ukončení možnosti vkládání výsledků do adminu, což je do půlnoci 1. 6. 2018. Pokud budete mít šanci plnit disciplíny vícekrát, věřte, že vaši žáci se v nich budou výrazně zlepšovat, což je bude motivovat ke sportu.

Každý žák 2. stupně, který splní disciplíny Olympijského odznaku – OVOV, bude mít zároveň splněny také tři disciplíny Olympijského diplomu. Jde o tyto disciplíny: sprint 60 m, běh na 1 000 m, trojskok snožmo z místa.

Tabulku pro vyplnění výsledků si můžete vygenerovat přímo z adminu a následně ji vyplněnou vložit zpět nebo lze vyplnit výsledky přímo v adminu. Disciplíny OVOV je možné plnit kdykoliv během školního roku.

 1. Sprint 60 m
 2. Skok daleký z rozběhu
 3. Hod 2kg medicinbalem obouruč přes hlavu vzad
 4. Shyby na šikmé lavičce po dobu 2 minut
 5. Skákání přes švihadlo po dobu 2 minut
 6. Trojskok snožmo z místa
 7. Kliky po dobu 2 minut
 8. Leh-sedy
 9. Hod míčkem 150g
 10. a) Běh na 1 000 m
  b) Dribling s basketbalovým míčem po dobu 2 minut
  c) Plavání po dobu 2 minut