Jak získat odznak

Disciplíny pro jeho získání je možné plnit během celého kalendářního roku. Je nutné mít splněno 10 disciplín OVOV, každou minimálně s desetibodovým ziskem, přičemž běh na 1000 m, dribling a plavání jsou volitelnými disciplínami. To znamená, že do celkového bodového součtu se počítá výsledek jedné z nich.

Kategorie

7 - 66 a více let, zvlášť pro ženy a zvlášť pro muže
Celkem je 18 věkových skupin, pro každou z nich jsou stanoveny body, potřebné pro získání příslušného odznaku (viz tabulka), W = dívky a ženy, M = chlapci a muži.

Odznaky

Zasíláme každému, kdo na ně svými výkony dosáhne. Výsledky můžete zasílat po celý kalendářní rok, vždy však jen pro jednu úroveň odznaku, tzn. v jednom kalendářním roce je možné získat jeden odznak každé úrovně (bronze, silver, gold, diamond), celkem tedy čtyři.

Disciplíny

4 atletické, – 60 m, skok do dálky, hod míčkem 150 g, 1000 m (alternativa k plavání a driblingu)
1 gymnastická – přeskoky švihadla
1 herní – dribling s míčem mezi dvěma metami (alternativa k běhu na 1000 m a k plavání)
1 plavecká – plavání volným způsobem (alternativa k běhu na 1000 m a driblingu)
2 testy výbušné síly – hod 2kg medicinbalem obouruč přes hlavu vzad, trojskok snožmo z místa
3 testy dynamické síly – shyby na šikmé lavičce, kliky, leh-sedy

Pravidla

Pravidla pro jednotlivé disciplíny OVOV najdete zde.

Bodování

Podle bodovacích tabulek OVOV uvedených zde.

Výsledky

Zasílejte na adresu info@ovov.cz. Výsledky žáků základních a středních škol očekáváme od učitelů TV nebo trenérů, kteří ručí za jejich platnost. K zápisu dosažených výkonů používejte excelový soubor Bodovací tabulky - jednotlivci .

Záznamová knížka

Pro evidenci a motivaci účastníků projektu jsou připraveny „Záznamové knížky“, ve kterých jsou orientační bodovací tabulky platné pro celou rodinu, tréninkový deník s doporučeními jak často a v jakém rozsahu jednotlivé disciplíny trénovat a také vybrané průpravné hry a cvičení pro zpestření přípravy. Knížku je možné objednat přes e-mail info@ovov.cz (cena 10 Kč).