Olympijský diplom

Jak to funguje:

  • Žáci v průběhu roku splní 8 disciplín a jejich výsledky učitel zaznamená na webu projektu
  • Každá z disciplín testuje, jakou sportovní schopnost má dítě rozvinutou
  • Na konci školního roku obdrží každý žák Olympijský diplom s přehledem svých výsledků a doporučené sporty, které by ho na základě jeho nejsilnější schopnosti mohly bavit a mají pro ně vlohy
  • Díky webu Sportvokoli.cz pak rodič i snadno zjistí, kde v okolí bydliště se nachází kluby s doporučenými sporty

Pro koho je určený:

  • Testování sportovních předpokladů se doporučuje především žákům na 1. stupni, zapojit se však můžou i starší žáci
  • Olympijský diplom není o soutěživosti ale o sportu jako zábavě
  • Zapojit se může celá škola, jedna třída nebo i jednotlivci

Přehled všech diplomů s vysvětlivkami najdete ZDE

Disciplíny

Pro získání Olympijského diplomu je potřeba zapojit žáky do všech osmi disciplín. Disciplíny se plní během hodin tělesné výchovy, kdy garant (učitel) zaznamenává výsledky žáků a následně je společně s údaji žáka vloží do online systému (adminu) na webových stránkách projektu.

Disciplíny plní žáci minimálně jednou v průběhu celého školního roku, lze je ovšem plnit i vícekrát za rok, přičemž platí poslední zapsaná hodnota ke dni ukončení možnosti vkládání výsledků do adminu, což je do půlnoci 14. 5. 2018. Pokud budete mít šanci plnit disciplíny vícekrát, věřte, že vaši žáci se v nich budou výrazně zlepšovat, což je bude motivovat ke sportu.

Přehled disciplín:

Disciplíny jsou definovány ve spolupráci s FTVS, AŠSK a SportAnalytik tak, aby pokrývaly všech osm klíčových fyzických schopností dětí.

1. Ohebnost: Hluboký předklon

2. Hbitost: T-běh

3. Silová vytrvalost: Zkrácené sedy-lehy

4. Rovnováha: Postoj čápa

5. Rychlost: Sprint 60 m

6. Běžecká vytrvalost: Zátopkův běh na 500 m (1. stupeň) / Zátopkův běh na 1 000 m (2. stupeň)

7. Výbušnost: Skok z místa (1. stupeň) / Trojskok snožmo z místa (2. stupeň)

8. Síla: Hod basketbalovým míčem

BUĎTE SOUČÁSTÍ NAŠÍ VÍCEBOJOVÉ OLYMPIJSKÉ RODINY A ZAPOJTE SE!