Olympijský diplom

Olympijský diplom poskytuje žákům analýzu jejich fyzických předpokladů a na základě jejich pohybového typu (vytrvalostní, rychlostní, silový) jim doporučuje vhodné sporty, kterým se mohou věnovat.

Jaké další informace nabízí Olympijský diplom a co lze z diplomu vyčíst:

  • Ucelený přehled výkonů žáka ve všech 8 disciplínách programu, případně porovnání jeho výkonů s těmi z předchozího ročníku.
  • Porovnání s vrstevníky stejného věku a pohlaví.
  • Zadáním osobního kódu na webových stránkách www.sportvokoli.cz se žák dostane k přehledu klubů, kde může provozovat nejen doporučené sporty ve svém okolí.

Pro vyhodnocování výsledků se používá metodika společnosti SportAnalytik,vyvinutá ve spolupráci s docentem Tomášem Peričem z FTVS Univerzity Karlovy. Metodika je založená na porovnání výsledků dítěte s vrstevníky, stanovení silných stránek a na následném propojení s pohybovým typem dítěte. Pohybový typ se stanovuje na základě faktorové analýzy, která dle výsledků v ednotlivých disciplínách a míry důležitosti jednotlivých disciplín vypočítá každému dítěti skóre pro daný pohybový typ. To se následně porovná s jeho vrstevníky stejného věku a pohlaví. Skóre s nejvyšším percentilem pak určuje dominantní pohybový typ dítěte. Pro každý pohybový typ jsou důležité různé disciplíny různou měrou. Některé disciplíny jsou určující pro více pohybových typů, např. skok do dálky (výbušnost) je významný jak pro rychlostní typ, tak pro silový typ.

Doporučení sportů

Sporty jsou doporučovány na základě dominantního pohybového typu a doplňkových schopností (úroveň flexibility a úroveň rovnováhy). V případě vyrovnaného skóre pohybových typů se přihlíží i k druhému pohybovému typu.

Na Olympijském diplomu najdete pouze příklady vhodných sportů, přehled všech sportů vhodných pro daný pohybový typ naleznete na webové stránce www.sportvokoli.cz.

Pro doporučení konkrétních sportů můžete navštívit sportovní dny SportAnalytik. Během nich si mohou děti vyzkoušet pokročilé testování sportovního talentu, navazující na Sazka Olympijský víceboj, včetně zohlednění techniky, taktiky, vzrůstu a psychiky. Více informací o možnostech rozšiřující sportovní analýzy pro děti naleznete na webové stránce www.sportanalytik.cz.