Postupová soutěž škol 2018

Kategorie

Žákyně a žáci, kteří v roce konání postupové soutěže dosáhnou:
- pro soutěž družstev 11, 12, 13 nebo 14 let
- pro soutěž jednotlivců 10, 11, 12, 13, 14 nebo 15 let

Postupová kola

Okresní kola – obvykle v období od března do poloviny května
Krajská kola – obvykle v období od poloviny května do poloviny června
Republikové finále – v první polovině září

Počet startujících

Každá škola může přihlásit jedno družstvo a nejvýše 16 jednotlivců.

Družstvo tvoří 4 dívky a 4 chlapci stejné školy. Družstvo vede jeden vedoucí starší 18 let.

Přehled všech disciplín:

Čtyři atletické – sprint 60 m, skok do dálky, hod míčkem 150 g, běh na 1000 m (alternativa k plavání a driblingu)
Jedna gymnastická – přeskoky švihadla
Jedna herní – dribling s míčem mezi dvěma metami (alternativa k běhu na 1000 m a k plavání)
Jedna plavecká – plavání volným způsobem (alternativa k běhu na 1000 m a driblingu)
Dva testy výbušné síly – hod 2kg medicinbalem obouruč přes hlavu vzad, trojskok snožmo z místa
Tři testy dynamické síly – shyby na šikmé lavičce, kliky, lehy-sedy

Disciplíny pro okresní kola (pětiboj):
Medicinbal, švihadlo, trojskok z místa snožmo, kliky.
Pátá disciplína může být volbou z těchto: běh na 1000 m, dribling nebo plavání.

Disciplíny pro krajská kola (šestiboj v jednom dni):
Sprint 60 m, skok do dálky, shyby, lehy-sedy, hod míčkem.
Šestá disciplína je volbou z těchto: běh na 1000 m, dribling nebo plavání (pořadatel musí vypsat alespoň dvě z nich).

Republikové finále (desetiboj ve dvou dnech)
Závodí se v celém rozsahu programu OVOV, tj. ve 12 disciplínách. Každý závodník však startuje jen v deseti disciplínách. Rozdělení disciplín do dvou dnů po sobě následujících je toto:

 • 1. den – sprint 60 m, skok do dálky, medicinbal, shyby, švihadlo
 • 2. den – trojskok z místa, kliky, lehy-sedy, hod míčkem

10. disciplína je volbou z těchto: běh na 1000 m, dribling nebo plavání (vypisují se všechny tři).

Bodování

Podle bodovacích tabulek Odznaku všestrannosti.

Do celkového součtu bodů družstva se počítají součty tří nejlepších dívek a tří nejlepších chlapců. V případě rovnosti bodů u dvou nebo více družstev je rozhodující součet bodů třetí dívky a třetího chlapce.

Postupový klíč

Účast na okresním kole – přihlášky zájemců o start přijímají organizátoři příslušného okresního kola

Postup na krajské kolo

 • Družstva: Při účasti 1–5 družstev postupuje první družstvo (vítěz okresního kola), při účasti 6 a více družstev postupují dvě družstva (1. a 2. místo v okresním kole). Dále postupují nejlepší družstva podle získaných bodů do 12 družstev (doporučený počet na krajské kolo).
 • Jednotlivci: 1. a 2. dívka + 1. a 2. chlapec z okresního kola, z každého ročníku narození

Postup na republikové finále

 • Družstva: Postupují 1. a 2. družstvo z krajského kola a dále nejlepší družstva podle získaných bodů v krajském kole do celkového počtu, který se stanovuje v obecných propozicích na příslušný rok.
 • Postup v případě neuskutečnění předepsaného šestiboje (např. kvůli nepřízni počasí nebo při změně disciplín z jiného důvodu): postupují pouze družstva na 1. a 2. místě.
 • Jednotlivci: Postupují 1. dívka a 1. chlapec z 16 krajských kol z každého ročníku narození a dále nejlepší do celkového počtu 24 v každém ročníku narození podle výsledku dosaženého v celém desetiboji a vloženého učitelem do poloviny června na web organizátora republikového finále.

Rámcové závody při republikovém finále

Mohou být vypisovány další závody, např.:

 • závod učitelů (ve dvou dnech),
 • závod předem přihlášené veřejnosti (ve dvou dnech),
 • závod příchozí veřejnosti: možnost vyzkoušet si některé disciplíny OVOV po registraci na stadionu,
 • exhibice osobností: ve vybraných disciplínách OVOV