Registrace

Sazka Olympijský víceboj je určen všem školám poskytujícím základní vzdělávání na základních školách a na odpovídajících stupních šestiletých nebo osmiletých gymnázií v České republice, které se zaregistrují na www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj. Na těchto webových stránkách se školy mohou registrovat do obou částí programu – Olympijského diplomu a Odznaku všestrannosti, jenž je součástí projektu Sazka Olympijský víceboj.

Školy s handicapovanými žáky se mohou Sazka Olympijského víceboje rovněž zúčastnit. Pro správné vyhodnocení výsledků je nutné, aby se škola při registraci jasně označila jako škola s handicapovanými dětmi. Aby se handicapovaný žák mohl do projektu zapojit, neuvádějte ho jako žáka omluveného z tělocviku, ale zařaďte ho mezi cvičící a v učitelském adminu v sekci Správa tříd a žáků vedle jeho jména zaškrtněte políčko „H“. Žáci s handicapem se nezapočítávají do celkového hodnocení školy, takže v případě, že nemohou splnit všechny disciplíny, neovlivní to výsledek vaší školy. Zároveň se ale i tito žáci mohou těšit na diplom za osm splněných disciplín Olympijského diplomu nebo za deset splněných disciplín Odznaku všestrannosti. Záleží jen na učiteli, jestli se daný žák víceboje zúčastní a které disciplíny absolvuje.

Poznámka: Školy, které se Sazka Olympijského víceboje účastnily již v předešlých ročnících, jsou automaticky zaregistrovány do nového ročníku. Tyto školy musí pouze aktualizovat vybrané údaje v adminu (název třídy, celkový počet žáků, seznam žáků v jednotlivých třídách, označení handicapu). Seznam registrovaných škol je k dispozici zde. Neregistrované školy se mohou registrovat během celého školního roku 2016/2017.