Termíny

Spuštění registrace: 1. 9. 2017

Spuštění adminu pro vkládání výsledků: 1. 9. 2017

Kemp pro učitele : bude upřesněno

Pro získání tréninku s olympionikem na jaře bude rozhodující aktuální zapojení školy k půlnoci 15. 1. 2018.

Termín konání tréninků s olympioniky (jaro):14 tréninků březen 2018

Pro získání tréninku s olympionikem na podzim bude rozhodující aktuální zapojení školy k půlnoci 30. 4. 2018.

Termín konání tréninků s olympioniky (podzim):14 tréninků říjen 2018

Okresní kola Olympijského odznaku – OVOV: 26. 2. – 27. 4. 2018

Ukončení vkládání výsledků: 1. 6. 2018 o půlnoci

Krajská kola Olympijského odznaku – OVOV: 7. 5. – 1. 6. 2018

Předání Olympijských diplomů / Olympijských odznaků: červen 2018

Vyhlášení a ocenění vítězných škol: 20. 6. 2018

Republikové finále Olympijského odznaku – OVOV: 7.–8. 9. 2018